• صفحه اصلی
 • >
 • هجدهمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۹۵

هجدهمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۹۵

 • بر اساس روزنامه رسمی کشور از تاریخ ؟ تا تاریخ ؟ شماره روزنامه ؟.

 • بازرس اصلی: سامان حدادی مقدم

 • بازرس علی البدل:

 • رئیس هيئت مديره: حامد عابدین زاده

 • نائب رئیس هيئت مديره: علیرضا نجف پور

 • خزانه دار: محمدرضا تقوی

 • عضو اصلی هيئت مديره: کیخسرو رنگرز حق

 • عضو اصلی هيئت مديره: زهرا غضنفری

 • مدیرعامل: اکرم سلیمی ساریقه

 • عضو علي البدل هيئت مديره: محمدرضا بوستان افروز

 • عضو علي البدل هيئت مديره: فرزاد پورمحمدی روحی