• صفحه اصلی
  • >
  • تفاهم نامه همکاری جهت راه اندازی کلاس تربیت شنوایی

تفاهم نامه همکاری جهت راه اندازی کلاس تربیت شنوایی

در بهمن ماه سال ۹۶ خانم دکتر جاراللهی و خانم دکتر نوبخت با آقای عابدین زاده و رئیس هیات مدیره انجمن و آقای نجف پور (نائب رئیس هیئت مدیره انجمن) تفاهم نامه همکاری جهت راه اندازی کلاس تربیت شنوایی بین انجمن خانواده ناشنوایان ایران و دانشکده علوم توانبخشی را منعقد نمود.
بزودی جامعه ناشنوایان و کم شنوایان شاهد خبرهای خوبی خواهید بود که به اطلاع اعضای محترم خواهد رسید.

باتشکر
روابط عمومی انجمن خانواده ناشنوایان ایران