• صفحه اصلی
 • >
 • دهمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۷۳

دهمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۷۳

 • دوره دهم:
 • بر اساس بریده هایی از روزنامه رسمی کشور از تاریخ ۷۳/۹/۱ شماره روزنامه.
 • بازرس اصلی: عباس رنجدارساران
 • بازرس علی البدل: نعمت اله ملکی
 • رئیس هيئت مديره:  سید نعمت مقیمی
 • نائب رئیس هيئت مديره: وحیداله عسگری
 • خزانه دار: رحمان بزرگمهر
 • عضو اصلي هيئت مديره: محمد طائب پور
 • عضو اصلي هيئت مديره: علیرضا علیمردانی
 • عضو علي البدل هيئت مديره: سیامک سلیمی
 • عضو علي البدل هيئت مديره: علی اصغر طائب پور