• صفحه اصلی
  • >
  • سومین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۵۷

سومین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۵۷

  • دوره سوم:
  • بر اساس رویت مجوز فعالیت از تاریخ۵۷/۲/۲ تا تاريخ۵۹/۲/۲  شماره مجوز۶۵۱۳-۱۲۶۴ .
  • نام صدور مجوز: سازمان شهربانی کشور
  • بازرس اصلي: حسن تقوی
  • رئیس هيئت مديره: رضاقلی شهیدی
  • خزانه دار: نسرین ظلی