• صفحه اصلی
  • >
  • اطلاعیه
  • >
  • شرکت فنی و خدمات حوالیتو با همکاری و حمایت های انجمن خانواده ناشنوایان ایران اولین ارائه دهنده خدمات منزل و ساختمان با بکارگیری متخصصین با تجربه ناشنوا و کم شنوا می باشد

شرکت فنی و خدمات حوالیتو با همکاری و حمایت های انجمن خانواده ناشنوایان ایران اولین ارائه دهنده خدمات منزل و ساختمان با بکارگیری متخصصین با تجربه ناشنوا و کم شنوا می باشد