• صفحه اصلی
  • >
  • اطلاعیه
  • >
  • مراسم افتتاح اولین دوره ی آموزش تربیت مترجمین زبان اشاره و خدمات مترجمین برای ناشنوایان در سالن کنفرانس اداره کل بهزیستی استان تهران

مراسم افتتاح اولین دوره ی آموزش تربیت مترجمین زبان اشاره و خدمات مترجمین برای ناشنوایان در سالن کنفرانس اداره کل بهزیستی استان تهران

مراسم افتتاح اولین دوره ی آموزش تربیت مترجمین زبان اشاره و خدمات مترجمین برای ناشنوایان در سالن کنفرانس اداره کل بهزیستی استان تهران با حضور جناب آقای دکتر نفریه معاونت محترم توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، سرکارخانم دکتر بریمانی مدیرکل محترم دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور، سرکارخانم دکتر جورابی معاون محترم دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور، جناب آقای دکتر شاهرخی مدیر کل محترم اداره کل بهزیستی استان تهران، جناب آقای دکتر خادم معاون محترم توانبخشی اداره کل بهزیستی استان تهران، جناب آقای دکتر آرام مدیر کل محترم اداره کل بهزیستی شهرستان تهران، جناب آقای مهندس عابدین زاده رئیس محترم هیئت مدیره شبکه ملی تشکل های مردم نهاد افراد دارای معلولان شنوایی، سرکار خانم سلیمی مدیرعامل محترم انجمن خانواده ناشنوایان ایران، جناب آقای رنگرزحق عضو محترم هیئت مدیره انجمن خانواده ناشنوایان ایران و چندی از مترجمین فعال در حوزه زبان آموزی زبان اشاره ایرانی امروز برگزار شد.
امید آن داریم با اجرای شدن این طرح در استان تهران خیلی زود شاهد تسریع آن در سطح کشور باشیم