• صفحه اصلی
  • >
  • نهمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۷۰

نهمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۷۰

  • دوره نهم:
  • بر اساس روزنامه رسمی کشور از تاریخ۷۰/۱۱/۲۰ تا تاریخ۷۱/۴/۳  شماره روزنامه۱۳۷۹۵٫
  • رئیس هيئت مديره:   وحیداله عسگری
  • نائب رئیس هيئت مديره: عباس باقرزاده
  • خزانه دار: حمید عنایت
  • عضو اصلي هيئت مديره: سیامک سلیمی
  • عضو اصلي هيئت مديره: عباس آقاخانی