• صفحه اصلی
 • >
 • هفتمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۶۷

هفتمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۶۷

 • دوره هفتم:
 • بر اساس روزنامه رسمی کشور از تاریخ۶۷/۲/۲۸ تا تاریخ۶۷/۷/۱۴  شماره روزنامه ۱۲۰۷۲٫
 • بازرس اصلی: سیامک سلیمی
 • بازرس علی البدل: احمد دلسوزفومنی
 • رئیس هيئت مديره: وحیداله عسگری
 • نائب رئیس هيئت مديره: عباس رنجدارساران
 • خزانه دار: مسعود رزندی
 • عضو اصلي هيئت مديره: حمید عنایت
 • عضو اصلي هيئت مديره: علی اکبر پورضیایی
 • عضو علي البدل هيئت مديره: حسن اسدی
 • مدیرعامل: محمد طائب پور