• صفحه اصلی
 • >
 • پنجمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۵۹

پنجمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۵۹

 • دوره پنجم:
 • بر اساس روزنامه رسمی کشور از تاریخ۵۹/۹/۲۸ تا تاریخ۵۹/۱۱/۱۳  شماره روزنامه۱۰۴۶۸ .
 • بازرس اصلي:  کریم رئیسی
 • بازرس علي البدل: رشید کنت
 • رئیس هيئت مديره:  کریم مصباحی
 • نائب رئیس هيئت مديره: محمد طائب پور
 • عضو اصلي هيئت مديره: عباس رنجدارساران
 • عضو اصلي هيئت مديره: احمد عاصم پور
 • عضو علي البدل هيئت مديره: مسعود رزندی
 • عضو علي البدل هيئت مديره: احمد معززی
 • مدیر عامل:  هوشنگ جهانگیری