• صفحه اصلی
 • >
 • یازدهمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۷۳

یازدهمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۷۳

 • دوره يازدهم:
 • بر اساس روزنامه رسمی کشور از تاریخ ۷۳/۱۰/۲۵ تا تاریخ۷۵/۲/۱۱ شماره روزنامه ۱۴۹۰۱٫
 • بازرس اصلی:  عباس رنجدارساران
 • بازرس علی البدل: نعمت اله ملکی
 • رئیس هيئت مديره:  سید نعمت مقیمی
 • نائب رئیس هيئت مديره و خزانه دار: علیرضا علیمردانی
 • عضو اصلي هيئت مديره: محمد طائب پور
 • عضو اصلي هيئت مديره: رحمان بزرگمهر
 • عضو اصلي هيئت مديره: وحیداله عسگری
 • عضو علي البدل هيئت مديره: سیامک سلیمی
 • عضو علي البدل هيئت مديره: علی اصغر طائب پور