دعوت برای ثبت نام مستمری- باطری(سمعک)- سمعک و رفع مشکلات

 

ناشنوایان عزیز
با توجه به مشکلات دریافت سمعک، باتری سمعک و مستمری سازمان بهزیستی از همه ناشنوایان عزیز خواهشمند است برای هماهنگی با سازمان بهزیستی جهت بررسی با وارد کردن اسم و فامیل به صورت کامل و شماره‌ی ملی از تاریخ ۱۱ الی ۱۷ مرداد اقدام نمایید تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

هیئت مدیره انجمن خانواده ناشنوایان ایران