• صفحه اصلی
  • >
  • اطلاعیه
  • >
  • بمناسبت هفته جهانی ناشنوایان و روز جهانی زبان اشاره ، اولین بروشور تخصصی مجمع بین المللی راهبری ناشنوایان

بمناسبت هفته جهانی ناشنوایان و روز جهانی زبان اشاره ، اولین بروشور تخصصی مجمع بین المللی راهبری ناشنوایان


بمناسبت هفته جهانی ناشنوایان و روز جهانی زبان اشاره ، اولین بروشور تخصصی مجمع بین المللی راهبری ناشنوایان تقدیم میگردد.

بر مشارکت بزرگسالان ناشنوا در کلیه برنامه های مداخله زودهنگام کودکان کم شنوا و  مجمع بین المللی راهبری ناشنوایان ( DLIA) ناشنوا تاکید دارد و شش مورد مهم را در این زمینه مطرح میکند:

۱- لازم است بزرگسالان ناشنوا و کم شنوا در کلیه برنامه های مداخله زودهنگام مشارکت داشته باشند.
۲-لازم است افراد ناشنوا و کم شنوایی با میزان کم شنوایی و تجربه های مختلف در iبرنامه ها قرار گیرند.
۳-لازم است سازمانها،موسسات و انجمنها و کانونهای مختلف مربوط به افراد ناشنوا در برنامه ها دخالت داده شوند.
۴-لازم است فرهنگ ناشنوایی در برنامه های مداخله زودهنگام کاملا پذیرفته شود و به آن عمل کنند.
۵-لازم است آموزشهایی توسط افراد ناشنوا در برنامه های مداخله زودهنگام برگزار شود.
۶- بودجه هایی برای انجام این کارها توسط بزرگسالان ناشنوا لازم است تخصیص داده شود.

بزرگسالان ناشنوا لازمست در همه برنامه های مداخله زودهنگام کودکان ناشنوا و کم شنوا شرکت داشته باشند.

فیلم های زبان اشاره این شش اصل و اطلاعات بیشتر را در وب سایت مشاهده فرمایید:

https://dliaconnect.huntersoe.org/