دسته: دسته‌بندی نشده

اهمیت کاربرد واژه‌های مناسب در حوزه زبانهای اشاره به‌عنوان زبانهایی طبیعی و پیچیده (قسمت اول و قسمت دوم)

  قسمت اول بهروز محمودی بختیاری (دکترای زبان‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور انجمن خانوادة ناشنوایان ایران) مریم مسگرخویی (دکترای زبان‌شناسی، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی)   موضوع: اهمیت کاربرد واژه‌های مناسب در حوزه زبانهای اشاره به‌عنوان زبانهایی طبیعی و پیچیده   فیلمبردار و تدوینگر: خانم زینب جاوید مترجم: خانم فریناز کوه […]

قسمت اول و دوم، مزایا و معایب استفاده از پروتز کاشت حلزونی (خانم دکتر فرنوش جاراللهی) عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مشاور توانبخشی انجمن خانواده ناشنوایان ایران

  قسمت اول و دوم، (خانم دکتر فرنوش جاراللهی) عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مشاور توانبخشی انجمن خانواده ناشنوایان ایران موضوع: مزایا و معایب استفاده از پروتز کاشت حلزونی فیلمبردار و تدوینگر: زینب جاوید مترجم: خانم فریناز کوه میشی
صفحه 1 از 2412345 » 1020...دومین »