دسته: اخبار

جلسه اعضای شورای هماهنگی انجمن خانواده ناشنوایان سراسر کشور

به نام خدا جلسه اعضای شورای هماهنگی انجمن های خانواده متشکل از آقایان حامد عابدین زاده و علیرضا نجف پور از تهران، آقای اسلام یزدانی از آذربایجان شرقی، آقاتی فرید سلامتی از خوزستان و آقای خلیل رحیمی از اصفهان از تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۶ لغایت ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ در دفتر مرکزی انجمن ناشنوایان ایران در تهران برگزار گردید. که […]

جلسات اعضای هئیت امنای انجمن خانواده ناشنوایان ایران

به نام خدا جلسه اعضای هئیت امنای انجمن خانواده ناشنوایان ایران در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۶ در محل ساختمان انجمن (سالن اجتماعات باغچه بان) و با دعوت قبل و آگهی در روزنامه کثیر الانتشار برگزار گردید. در ابتدای جلسه گزارش فعالیت یک ساله قرائت گردید و سپس موارد ذیل یا اکثریت آراء به تصویب رسید. ۱) اضافه […]
صفحه 4 از 6« اولین...«23456 »