نظر سنجی در مورد صدا و سیما

نظر سنجی در مورد صدا و سیما

  • انجمن خانواده ناشنوایان ایران با همکاری سازمان صدا و سیما بر آن است تا طی یک نظرسنجی از افراد ناشنوا و کم شنوا میزان بهره مندی آنان را از برنامه های خبری، ویژه این عزیزان جویا شود.
    لطفا با پاسخگویی به سئوالات زیر ما را در بهبود کیفیت برنامه های خبری یاری فرمائید. 1.مشخصات فردی:
  • 5. در اخباری که از شبکه های دو و خبر که با گوینده زبان اشاره پخش می شود؟