باعرض تسلیت به جناب آقای علیرضا تاجیک

“تسليت قطره ايست در برابر غم دريا گونه ي شما”

(انالله و انااليه راجعون)

جناب آقای علیرضا تاجیک

مسئول محترم امور نگهداری ‌‌و تعمیرات انجمن خانواده ناشنوایان ایران

درگذشت پدر گراميتان را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده، برايشان از درگاه خداوند متعال مغفرت، براي شما و ساير بازماندگان صبر جميل خواستاريم.

از طرف هیئت امناء و هيئت مدیره و همکاران انجمن خانواده ناشنوايان ايران