• صفحه اصلی
  • >
  • دسته‌بندی نشده
  • >
  • بیانیه انجمن خانواده ناشنوایان ایران: جامعه نیاز به آموزش و مناسب سازی ذهنی و آگاهی بیشتری نسبت به معلولین

بیانیه انجمن خانواده ناشنوایان ایران: جامعه نیاز به آموزش و مناسب سازی ذهنی و آگاهی بیشتری نسبت به معلولین