معرفی اشتغال به اعضای محترم انجمن خانواده ناشنوایان ایران

ناشنوایان عزیز

بدینوسیله به اطلاع میرسانیم ۵ نفر نیروی کار خانم و آقا، در تولیدی پوشاک ایران پاکو مورد نیاز است.
از متقاضیان عزیز که تمایل به اشتغال در این تولیدی را دارند در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۹ ساعت ۱۵ الی ۱۶٫۳۰ با همراه داشتن کارت عضویت انجمن دارای اعتبار به دفتر انجمن مراجعه نمایند.

شرایط پذیرش نیرو درکارخانه فوق:
– ساعت کار صبح ساعت ۸ الی ۱۸ عصر.

– حقوق ۲۵۰۰۰۰۰تومان

-مکان تولیدی :مترو امام خمینی خیابان باب همایون

باتشکر
کمیته کاریابی انجمن خانواده ناشنوایان ایران