• صفحه اصلی
  • >
  • دسته‌بندی نشده
  • >
  • قسمت اول، خانم دکتر فرنوش جاراللهی عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مشاور توانبخشی انجمن خانواده ناشنوایان ایران

قسمت اول، خانم دکتر فرنوش جاراللهی عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مشاور توانبخشی انجمن خانواده ناشنوایان ایران

قسمت اول، خانم دکتر فرنوش جاراللهی
عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مشاور توانبخشی انجمن خانواده ناشنوایان ایران
موضوع:
ضرورت آموزش زبان اشاره به کودکان کم شنوا و ناشنوا و کاربرد آن در مدارس و مراکز توانبخشی شنوایی
فیلمبردار و تدوینگر: زینب جاوید
مترجم: خانم فریناز کوه میشی
@aud_iums

قسمت دوم

 

قسمت سوم

 

 

قسمت چهارم (پایان)