باعرض تسلیت به سرکار خانم شیما سلیمی

“تسليت قطره ايست در برابر غم دريا گونه ي شما”
(انالله و انااليه راجعون)

سرکار خانم شیما سلیمی
عضو محترم هیئت مدیره و مدیر روابط عمومی انجمن ناشنوایان استان کرمانشاه

درگذشت مادر بزرگ گراميتان را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده، برايشان از درگاه خداوند متعال مغفرت، براي شما و ساير بازماندگان صبر جميل خواستاريم.

از طرف هيئت امنا و هيئت مدیره انجمن خانواده ناشنوايان ايران