اطلاعیه شناسایی و جذب نیروی انسانی متخصص با تسلط بر زبان اشاره

*** اطلاعیه شناسایی و جذب نیروی انسانی متخصص با تسلط بر زبان اشاره ***

افتخار داریم به اطلاع برسانیم دانشگاه آزاد اسلامی-واحد بین المللِ فرشتگان با محوریت ارائه برنامه ها و رشته های تحصیلی برای “جامعه ناشنوا و کم شنوای کشور و منطقه” برای اولین بار در کشور در شهر و استان تهران در شُرُفِ راه اندازی می باشد. از این رو، در این مرحله به منظور شناسایی نیروی انسانی متخصص در رشته های گوناگون (با حداقل پیشینه تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری برای تدریس و پژوهش) که علاوه بر تخصص در رشته تحصیلی، مهارت و تسلط عالی به زبان اشاره ایرانی یا زبان اشاره انگلیسی را دارند دعوت میشود یک نسخه از کارنامک علمی-حرفه ای (رزومه + اطلاعات تماس) خود را تا تاریخ ۱۰ بهمن ماه۱۳۹۷ به آدرس زیر ایمیل بفرمایند. بدیهی است در صورتی که کارنامک علمی متقاضی همراستا با نیازهای واحد جدید التأسیس فرشتگان باشد، برای مصاحبه و اشتغال پاره وقت/تمام وقت با شما تماس گرفته خواهد شد.

دکتر علی مقداری
مسؤل راه اندازی واحد بین المللِ فرشتگان
دانشگاه آزاد اسلامی
Email: iau.fib2019@gmail.com

توجه: آشنایی کامل با زبان اشاره برای همکاری ضروری است و درخواستهایی که فاقد این پیشنیاز باشند رسیدگی نخواهند شد.