کتابخانه‌ها به فرآیند اجتماعی و فرهنگی تبدیل شوند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: کتابخانه‌ها باید از فضای مخزن و حداکثر امانت کتاب و میز مطالعه تبدیل به یک فرایند بسیار متنوع اجتماعی و فرهنگی شوند که البته کتاب در آن نقش محوری داشته باشد.

به گزارش ایسنا، سیدعباس صالحی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجموعه اتفاقات مختلفی در ارتباط با حوزه کتاب و کتاب‌خوانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال انجام است و در برخی محورها سرعت بیشتری پیدا می‌کند؛ بخشی از آن به حوزه زیرساختی برمی‌گردد که بحث توسعه کتابخانه‌ها به نحو جدی مورد توجه است.

او در ادامه افزود: افتتاح همین کتابخانه مرکزی مشهد و پاره‌ای از کتابخانه‌های دیگر در امسال و سال‌های آینده هم در استان و هم در کشور در دست اقدام است؛ اما در کنار بحث‌های زیرساختی باید بحث‌های رویکردی به شکل خاصی مورد توجه قرار گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد تصریح کرد: مساله‌های مهمی که به عنوان یک رویکرد مورد توجه ما در این دوره است، این است که حوزه خدمات کتابخانه‌ها باید تنوع بیشتری پیدا کند و کتابخانه‌ها به یک فرهنگسرای اجتماعی، یک کانون وسیع اجتماعی و یک نهاد مبلغ سرمایه اجتماعی بر مبنای کتاب تبدیل شوند.

صالحی همچنین بیان کرد: یکی از ده‌ها خدمت اجتماعی تازه در این کتابخانه‌ها دیده شده؛ همچنین توجه به اقشار ویژه اجتماعی که احیاناً کمتر می‌توانند از خدمات فرهنگی استفاده کنند. حوزه نابینایان و ناشنوایان نیز باید به نحوی قابل توجه باشد. اقشار دیگر نیز باید در فضای کتابخانه‌ها مورد توجه قرار بگیرند.

او افزود: توجه به این‌که ما کودکان و نوجوانانمان را به فرهنگ کتاب‌خوانی نزدیک‌تر کنیم؛ این‌که کتابخانه‌ها یک محیط مأنوس داشته باشند و الفتی بین حوزه کتابخانه‌ها و کودک و نوجوان ایجاد شود نیز مهم است. با همین نگاه اتفاقات مختلفی در کتابخانه‌های عمومی شکل می‌گیرد و در حوزه کودکان هم کتابخانه‌های اختصاصی‌ای شکل می‌گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد گفت: در کنار این حرکت که در حوزه کتابخانه‌ها در حال صورت گرفتن است، بحث باشگاه‌های کتاب‌خوانی، پایتخت کتاب ایران و روستاهای دوستدار کتاب و ده‌ها فعالیت دیگر هم در حوزه کتاب‌خوانی در حال انجام است.

صالحی بیان کرد: بودجه‌های مربوط به زیارت ترکیبی از بودجه‌های استانی است و فضایی که از سطح کلان تعقیب می‌شود. این بودجه رقمی را داشته اما بالاخره شرایط عمومی دخیل بوده و ما امیدواریم شهرهایی که فضای کانون‌های زیارت را دارند هم بودجه‌های مستقل و هم بودجه‌های هم‌افزا را داشته باشند.

او درباره کاهش بودجه‌های فرهنگی هم گفت: بخشی از تقلیلی که بودجه‌های فرهنگی تاحدودی پیدا کرده، مربوط به یارانه‌های حوزه نشر و کتاب بود؛ البته قطعاً همه شرایط عمومی بودجه دولت را درک می‌کنند اما ما امیدواریم مسیری که تا نهایت بودجه حرکت می‌کند، به کمک حوزه فرهنگ و کتاب بیاید.

منبع: خبرگزاری ایسنا

۱۳۹۷/۱۱/۱۶