دو روزه مجمع عمومی فوق العاده هیات امنا انجمن خانواده ناشنوایان ایران

                                                                                         به نام خدا

گالری عکس

خلاصه ای از گزارش دو روزه مجمع عمومی فوق العاده انجمن خانواده ناشنوایان ایران به شرح ذیل می باشد.
مطابق با اساسنامه انجمن ، مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ های ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ در دفتر مرکزی انجمن واقع در خیابان آزادی برگزار گردید و موارد ذیل با نظر اکثریت اعضای هیئت امنا به تصویب رسید:
– اصلاح اساسنامه
– تهیه برنامه چشم انداز انجمن
– پذیرش استعفای بازرس اصلی آقای مرتضی حاج باقر و جایگزینی بازرس علی البدل آقای حدادی مقدم
– تغییرات در هیئت امنا
آقای رضا محمودی از عضویت در هیئت امنا کنار رفتند و آقایان: مهدی چناقلو، علیرضا نجف پور و کامران خسروی به لیست هیئت امنا اضافه شدند .
در حال حاضر اعضای هیئت امنا ۱۵ نفر را شامل می باشد.
– طبق نظر اکثریت اعضای هیئت امنا مقرر گردید که انجمن های خانواده شهرستانها بصورت شعبه فعالیت نمایند و انجمن هایی که مستقل هستند با انجمن ایران تفاهم نامه همکاری داشته باشند.
– گزارش مالی و گزارش فعالیت انجمن توسط هیئت مدیره به اعضای هیئت امنا ارائه گردید.

روابط عمومی انجمن خانواده ناشنوایان ایران