سوادآموزی سال ۱۳۹۶

انجمن خانواده ناشنوایان ایران به همت کمیته آموزشی جهت بالا بردن سطح آگاهی و سواد قشر ناشنوایان کلاسهای سواد آموزی را دایر نمود . بر همین اساس در انجمن خانواده ناشنوایان ایران، جهت آموزش سواد و فرهنگ، از مبتدی و پیشرفته در سانس ۱۱ صبح در سالن اداری انجمن خانواده ناشنوایان ایران و به همراه وسایل کمک اموزشی (صونی و تصویری) و همچنین تابلو و پوستر الفبای گویای باغچه بان، با هدف ایجاد سواد و فرهنگی بهتر در زمینه اموزش که با همکاری و مساعدت رئیس هیئت مدیره انجمن خانواده ناشنوایان ایران اقای حامد عابدین زاده و همچنین همکاری کمیته آموزشی، مدیر روابط عمومی خانم زهرا غضنفری با نظارت آقای علیرضا نجف پور نایب ریس هیئت مدیره برای تشکیل کلاسهای سوادآموزی طی برنامه ریزی دقیق در روزهای یکشنبه و دوشنبه اقدام شده است. این کلاسها علاوه بر سوادآموزی، یادگیری زبان فارسی، ریاضی و جمله سازی را نیز شامل میشود.