• صفحه اصلی
  • >
  • گزارش مأموریت ۳ روزه تشکیل انجمن ناشنوایان استان اردبیل از ۲۹ الی ۳۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ در شهر اردبیل

گزارش مأموریت ۳ روزه تشکیل انجمن ناشنوایان استان اردبیل از ۲۹ الی ۳۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ در شهر اردبیل

با ماموریت دونفر بنامهای آقای عابدین زاده به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای نجف پور به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انجمن خانواده ناشنوایان ایران برای راه اندازی انجمن ناشنوایان استان اردبیل عازم این شهر اردبیل شدند.
با توجه به درخواستهای ناشنوایان عزیز استان اردبیل برای راه اندازی انجمن ناشنوایان این استان با اعلام حمایت مادی و معنوی و موافقت تشکیل انجمن ناشنوایان استان اردبیل توسط آقای دکتر یعقوبی معاون محترم توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اردبیل در طی ۲۱دی ماه سال۹۶ با حضوران آقایان عابدین زاده، چناقلو و میرزایی و خانم سلیمی و خانم علیزاده در دفتر ایشان گفتگو صورت گرفته بود.
در جلسه سالن اداره بهزیستی شهرستان اردبیل با حاضران آقای یحیوی مدیر کل اداره بهزیستی شهرستان اردبیل، مسئولان انجمن خانواده ناشنوایان ایران، اعضای هیئت امناء، کاندیدها هیئت مدیره و بازرس و ناشنوایان عزیز نیز حضور داشتند.
سپس آقای حامد عابدین زاده رئیس انجمن خانواده ناشنوایان ایران تأکید کردند اولویت اول اخلاقی و وحدت اعضای داوطلب انجمن است و تاکیدکردندشرط موفقیت حسن نیت اعضای هیئت امناء و هیئت مدیره و دوری از تخریب، حسادت و خودخواهی دانستند.
با بررسی فراوان، صلاحیت اخلاقی و شایستگی داوطلبان توسط آقایان عابدین زاده و نجف پور و با مشورت شورای هماهنگی انجمن خانواده ناشنوایان سراسر کشور و اعضای هیئت مدیره انجمن خانواده ناشنوایان ایران که بر اعضای داوطلب کاندیدها انجام گردید پس از آن اعضای هیئت امناء توسط هیئت موسس به تعداد ۷ نفر هیئت امناء انتخاب گردیدند که شامل افراد ذیل می باشند:
آقایان حامد عابدین زاده، مهدی چناقلو، حسین صداقت و محمد صفرنژاد و خانمها اکرم سلیمی،سمیه محمد علیزاده، سیده زینب سید برقی.
همچنین اعضای هیئت مدیره و بازرس توسط هیئت امناء انتخاب شدند و سمت آنان هم مشخص گردید:
خانم سیده زینب سید برقی به سمت رئیس هیئت مدیره – آقای سید میلاد جعفری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره – آقای محمد صفر نژاد به سمت خزانه دار – آقای یوسف یوسف زاده به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره – آقای حسین صداقت به سمت بازرس اصل – آقای عیسی محمد علیزاده به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند و با پیشنهاد هیئت مدیره و موافقت هیئت امناء خانم سمیه محمد علیزاده به سمت مدیر عامل انتصاب شدند.
این جلسه مجمع عمومی در نهایت فضای انتخابات سالم و صحیح به نحو احسن برگزار گردید.
از زحمات خانم علیزاده برای پیگیری و تهیه اسکان، پذیرایی و سالن انتخابات در مراسم انتخابات که با همت آقای دکتر یعقوبی معاون محترم توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اردبیل انجام شد تشکر ویژه داریم.
با آرزوی موفقیت، پیشرفت و موقعیت اجتماعی بهتر برای جامعه ناشنوایان استان اردبیل .
ان شاء الله

روابط عمومی انجمن خانواده ناشنوایان ایران