دیدار دکتر جاراللهی با هیئت مدیره در محل انجمن

ریاست محترم انجمن آقای عابدین زاده در روز ۲شنبه مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۷
باخانم دکتر جارالهی و همسرشون اقای دکتر طباطبایی در محل انجمن جلسه ای برگزار کردند.
در این دیدار تبادل نظرو گفتگو جهت حل و فضل معضلات ناشنوایان و امکانات بسیار کم و هزینه های بالای گفتاردرمانی و تربیت شنوایی و… انجام پذیرفت.
دانشجویان شنوا ضمن بازدید از انجمن و مشاهده ی ناشنوایان, تنها راه ارتباطی با آنها را دریافتند.
آقای عابدین زاده ( رئیس انجمن خانواده ناشنوایان ایران ) و آقای نجف پور ( نائب رئیس و استاد زبان اشاره ) به سؤالات دانشجویان به همراه رابط(مترجم) پاسخ دادند و توصیه نمودند که افراد شنوا این زبان اشاره را حتما فرا گیرد.
آقای نجف پور به مشکلات قشر ناشنوا از جمله عدم رابط(مترجم) در جامعه ( دادگاه, بیمارستان و… ) و همچنین وضعیت نامناسب خانواده ها جهت تهیه سمعک و هزینه های تربیت شنوایی و گفتاردرمانی, اشاره نمودند و یادآور شدند که باوجود بودجه کامل بهزیستی متأسفانه جهت پیشرفت قشر ناشنوایان همچنان اقدام مثبتی انجام نپذیرفته است.
انجمن خانواده ناشنوایان ایران جهت حل این مشکل از جامعه ناشنوایان ما در اختیار نهادن یک اتاق کلاسهای گفتاردرمانی و تربیت شنوایی با هزینه ی کمتر در صدد است که با همکاری خانم دکتر جارالهی و آقای دکتر طباطبائی بتواند ریشه ی این معضل را بخشکاند.
باآرزوی توفیق روز افزون