کسب رتبه سوم سرود آوای نگاه انجمن خانواده ناشنوایان ایران در جشنواره امام رضا در شهر مقدس مشهد

تصاویری ناشنوایان عزیز در یازدهمین جشنواره امام رضا در مشهد و حضور انجمن ناشنوایان ایران

تصاویری اجرای زیبای گروه سرود انجمن ناشنوایان ایران در یازدهمین جشنواره امام رضا(ع)

اعضای محترم گروه سرود آوای نگاه انجمن خانواده ناشنوایان ایران

بدینوسیله با حضور شایسته گروه سرود آوای نگاه در مسابقات جشنواره امام رضا در شهر مقدس مشهد تلاش و کوشش و تجربیات گروه در اجرای زیبا و کسب رتبه سوم را ارج نهاده و این موفقیت را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.
موفقیت روز افزون شما عزیزان آرزوی دیرینه ماست.

انجمن خانواده ناشنوایان ایران