سخنرانی جناب آقای عابدین زاده برای مسئولان انجمن، کانون و ناشنوایان سراسرکشور

آقای مهندس حامد عابدین زاده؛
رئیس انجمن خانواده ناشنوایان ایران و مدیر اجرایی همایش روسای و رابطین(مترجمین) تشکل های ناشنوایان ایران
-توصیه به اتحاد و همکاری تشکلها
-توصیه به شرکت در همایش ۲۱ الی۲۴ تیرماه انجمن تبریز
-نادیده گرفتن و توجه نکردن به اختلافات سلیقه ای و شخصی
-بیشتر ناشنوایان از اختلافات ضربه می خورند و اختلاف به ضرر همه این عزیزان است.

روابط عمومی انجمن خانواده ناشنوایان ایران