راه اندازی ‌‌فست فود السا با کارکنان ناشنوا

راه اندازی رستوران السا (فست فود) توسط کارفرما که فردی شنوا می باشد مایه ی خشنودی جامعه ناشنوایان گردیده است.
به کارگیری نیروی انسانی چند تن از اعضای ناشنوایان حمایت همه جانبه کار فرما و بهره مندی از توانمندیهای ناشنوایان در زمینه اشتغال ما را در بر آن داشت که این خدمت به جامعه ناشنوایان را که نوعی حمایت و اشتغال زایی بوده ارج نهیم و موفقیت روز افزون کارفرما و کارکنان آن را از خداوند منان خواهانیم.
از اعضای ناشنوایان، دوستان و آشنایان خواهشمندیم جهت خرید و سفارشات خود از فست فود السا بهره مند گردند.

https://instagram.com/elsaa.food?igshid=171hj0j6ia3be

روابط عمومی انجمن خانواده ناشنوایان ایران

fast food elsa (@elsaa.food)