مراسم جشن اعیاد بزرگ مسلمانان، عیدسعید قربان و پیشاپیش عید سعید غدیر خم

انجمن خانواده ناشنوایان ایران به
همت کمیته بانوان مراسم جشن اعیاد بزرگ مسلمانان،
عیدسعید قربان و پیشاپیش عید سعید غدیر خم مختص بانوان را در روز سه شنبه مورخ ۲۲ مردادماه ۹۸ در سالن باغچه بان انجمن برگزار کرد .
مراسم با چیدن میز و تزیین سالن و میز آن با همکاری بانوان کمیته بانوان راس ساعت ۴:۳۰ آغاز گردید.
مراسم با پذیرایی با حضار با شربت و شیرینی و سپس شادی و تعریف خاطرات جالب و طنز شروع شد و بعد در مورد عید سعید قربان و پیامبر بزرگمان حضرت ابراهیم و فرزند عزیزش اسماعیل تعریف نمودم سپس از حضار خواسته شد تا در مورد سخنرانی توضیح دهند و به خانوما جایزه داده شد .
کلاس قرآن نیز طبق برنامه انجام شد و با تشریف فرمایی خانوم غضنفری و خوش آمد گویی حضار و سخنرانی در مورد عید بزرگ سعید غدیر خم اجرا کردند. همچنین ایشان با اعضای شرکت کننده دست جمعی برای همه وخصوصا بیماران دعا و طلب خیر نمودند و دعای شریف امن بجیب را خواندند.
دوباره پذیرایی با شیرینی تر و چای انجام پذیرفت .
نمایش طنز دندان پزشک قلابی با حضور گروه تئاتر بانوان انجمن برگزار شد که موجب خنده و شادی حضار گردید.

از همکاری تک تک بانوانی که در برپایی این مراسم ما را یاری دادند تشکر میکنیم .

روابط عمومی انجمن خانواده ناشنوایان ایران