اعضای این انجمن جهت تماشای تئاتر نوفل لوشاتو

انجمن خانواده ناشنوایان ایران به همت هیئت مدیره این انجمن جهت تماشای تئاتر نوفل لوشاتو در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۵/۹ از همکاران محترم و اعضای ناشنوایان دعوت نمود تا از دیدن تئاتر با مضمون اجتماعی، ضمن آگاهی از مشکلات قشر جوان، لذت ببرند.
این نمایش توسط مترجم خانم فریناز کوه میشی، به زبان اشاره برای اعضای ناشنوا بسیار مفید بود.
با امید به اینکه اینگونه برنامه ها جهت آگاهی بیشتر قشر جوان همواره مد نظر باشد از همکاران و دست اندرکاران برنامه تشکر می نماییم.

روابط عمومی انجمن خانواده ناشنوایان ایران