• صفحه اصلی
  • >
  • اخبار
  • >
  • دانش آموز ناشنوای سمنانی با حمایت معلمش توانست نقاشی های زیبایی بکشد