اردوی یک روزه اعضای انجمن ناشنوایان ایران به امامزاده داوود(ع)

گالری عکس

اردوی یک روزه اعضای انجمن ناشنوایان ایران به امامزاده داوود(ع)

چهارشنبه اردوی یک روزه به امامزاده داوود علیه السلام برگزار گردید.
این اردوی تفریحی تابستانی سال ۹۸ از سوی مسئولین انجمن تدارک دیده شده بود
از مقبره امامزاده داوود و غلام باوفای ایشان طاهر زیارت شد و برای همه دعا و طلب خیر داشتند…

روابط عمومی انجمن خانواده ناشنوایان ایران