افتتاحیه چهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات توانبخشی

افتتاحیه چهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات توانبخشی معلولین، جانبازان، سالمندان و صنایع پزشکی وابسته، مورخ ۹۷/۷/۱۱ در بوستان گفتگو برگزار گردید.
در این افتتاحیه جناب آقای دکتر نحوی نژاد، جناب آقای فریدون نوری و شهردار محترم منطقه۶ تهران حضور داشتند و سخنرانی مختصری ایراد نمودند.
بعد از سخنرانی مسئولان محترم، از غرفه ها بازدید کردند.
غرفه انجمن خانواده ناشنوایان ایران دستگاه های توانبخشی ویژه ناشنوایان، کتاب زبان اشاره را در اختیار بازدیدکنندگان قرار داد؛ همچنین طومار کمپین حمایت و پیگیری به رسمیت شناختن زبان اشاره ایرانی جهت جمع آوری امضاء در معرض دید عموم ” محل نمایشگاه” قرار گرفت.
غرفه ی نمایشگاه انجمن خانواده ناشنوایان ایران توسط دو مترجم، خانم شهرزاد پور محمدروحی و خانم سپیده عبدالعزیزی، جهت توضیحات ارائه شده از محصولات توانبخشی ناشنوایان در محل غرفه در خدمت بازدید کنندگان بودندوهمچنین کتاب زبان اشاره، دستگاه توانبخشی به ابتکار آقای فرزاد روحی، امضا طومار، بنر اموزش زبان اشاره, بروشور تاریخچه انجمن و هم دستگاه ویژه ناشنوا، برگه اموزش الفبای باغچه بان نیزدرمعرض دیدعموم ارائه گردید.

روابط عمومی انجمن خانواده ناشنوایان ایران