تورنا هدیه ای جهانی برای ناشنوایان عزیز بمناسبت هفته جهانی ناشنوایان

ضمن گرامیداشت هفته جهانی ناشنوایان برای اولین بار حاصل کار تیمی ۵ نفر از ناشنوایان توانمند کشور در قالب اپلیکیشنی ویژه ناشنوایان با نام “تورنا” معرفی گردید.
ابداع، طراح و پیاده سازی این دستاورد بسیار مهم توسط آقای مهندس حامد نیاسری با همراهی خانم وحیده نظری و آقای مهندس حامد عابدین زاده، آقای مهندس محمدرضا بوستان افروز، آقای مهندس نیما یزدی نیا و دیگر عزیزانی که در این زمینه با ما همکاری کردند انجام و ارایه شده است.
خانم وحیده نظری عضو و به نمایندگی تیم ۵ نفره قابلیتهای اپلیکیشن تورنا را که در خصوص گردشگری با زبان اشاره هست معرفی و سپس رونمایی گردید.

⬅️ از مسول انجمن خانواده ناشنوایان ایران که در تسهیل شرایط کار با در اختیار گذاشتن فضا و پاره ای از امکانات و تجهیزات سمعی و بصری تیم تورنا را مورد حمایت قرار دادند صمیمانه تشکر و قدردانی مینماییم.

روابط عمومی انجمن خانواده ناشنوایان ایران