بیانیه جامعه مدنی ناشنوایان ایران

ما امضا‌کنندگان این بیانیه هم ‌زمان با هفته جهانی ناشنوایان و روز جهانی زبان اشاره حمایت کامل خود را از زبان اشاره ایرانی به عنوان بخشی از فرهنگ و هویت ناشنوایان و کم ‌شنوایان کشور اعلام می‌کنیم و از دولت محترم جمهوری اسلامی ایران، مجلس محترم شورای اسلامی، قوه محترم قضائیه و سایر نهاد‌های ذیربط درخواست می‌کنیم که در جهت ایفای تعهدات شرعی و قانونی و بین‌المللی خود مبنی بر جلوگیری از اعمال تبعیض علیه افراد و احترام به خواست و اراده شهروندان اقدامات لازم را در جهت صیانت، ترویج و آگاهی‌بخشی در خصوص زبان اشاره ایرانی و فرهنگ ناشنوایان به عمل آورند.
مهم‌ترین درخواست ما تهیه و تصویب فوری لایحه قانونی حمایت از زبان اشاره ایرانی با درج موارد ذیل میباشد:
۱٫ اعلام این که زبان اشاره ایرانی نیز در کنار سایر زبان‌های رایج در کشور به رسمیت شناخته شده و مطابق اصل ۱۵ قانون اساسی دولت باید زمینه و امکانات لازم را برای آموزش آن فراهم کند.
۲٫ اختصاص کمک ‌هزینه مترجم زبان اشاره برای افراد ناشنوا و کم ‌شنوا در صورت نیاز و برای جلوگیری از تضییع حقوق آنها به همان صورتی که کمک هزینه پرستاری به افراد دارای معلولیت جسمی یا ذهنی که نیاز به مراقبت دارند پرداخت می‌شود و برخورداری مترجمین زبان اشاره از حمایت های صنفی مانند: بیمه، حق بازنشستگی و استفاده ازامتیازات مالیاتی.
۳٫ تدوین، یکسان‌سازی و انتشار گسترده نشانه‌های زبان اشاره ایرانی.
۴٫ اطمینان از این که اخبار و برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران به زبان اشاره ایرانی مطابق با استاندارد‌های زبان اشاره ایرانی که برای اکثریت ناشنوایان ایران قابل استفاده است ارائه می‌شود.
۵٫ صدور مجوز و مهر رسمی برای مترجم آموزش دیده زبان اشاره و نظارت بر فعالیت آنها و برخورداری آنها از مزایا مترجمین
۶٫ الزام کلیه مراجع رسمی اعم از دادگاهها، مراکز نیروی انتظامی، بیمارستانها و سایر مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی به درخواست مترجم زبان اشاره در صورت نیاز مراجعان ناشنوا یا کم شنوا.
۷٫ ایجادنرم افزار به صورت تصویری و زبان اشاره و پیامکی برای مراکز خدمات اجتماعی و فوریتی شامل مرکز فوریتهای پلیس، اورژانس، اورژانس اجتماعی، مرکز فوریت‌های پزشکی و آتشنشانی و…

روابط عمومی انجمن خانواده ناشنوایان ایران