پرداخت فقط ۱۷۸ میلیارد تومان از اعتبار قانون جامع معلولان

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از پرداخت ۱۷۸ میلیارد تومان از اعتبار اجرای قانون جامع معلولان خبر داد و گفت: این مبلغ طی دو مرحله در هفته های گذشته پرداخت شده است.

محمد نفریه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای اجرای مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال جاری هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مصوب شده بود که از این مبلغ نیز به تازگی بخش اندکی از آن تخصیص داده شده است.

وی گفت: ۱۷۸ میلیارد تومان طی دو مرحله هر کدام ۸۹ میلیارد تومان به سازمان بهزیستی پرداخت شد و با توجه به اینکه منتظر این پرداخت بودیم هماهنگی های لازم برای واریز به حسابهای مددجویان انجام شده بود و بخشی از این اعتبار به عنوان حق معیشت به ۱۹۲ هزار خانوار ۳ دهک نیازمند جامعه مددجویان تحت پوشش بهزیستی واریز شد.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی تاکید کرد: مبلغ حق معیشت با توجه به ابعاد خانوار از ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار تومان است.

نفریه در مورد پرداخت افزایش یارانه مراکز توانبخشی نیز گفت: بخشی از این اعتبار نیز برای حق پرستاری و افزایش یارانه مراکز ، پرداخت شده است.

به گفته وی، درصورتیکه مابقی اعتبار اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نیز تخصیص داده شود برای دیگر امور و برنامه های مددجویان هزینه می شود.

منبع: خبرگزاری

۱۳۹۸/۰۹/۲۰