• صفحه اصلی
  • >
  • گالری
  • >
  • جلسه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره انجمن خانواده ناشنوایان ایران با آقای مهندس یزدانی معاونت محترم خدمات شهری شهرداری تهران در خصوص طرح مناسب سازی و دسترسی ناشنوایان به مکان های عمومی شهر تهران

جلسه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره انجمن خانواده ناشنوایان ایران با آقای مهندس یزدانی معاونت محترم خدمات شهری شهرداری تهران در خصوص طرح مناسب سازی و دسترسی ناشنوایان به مکان های عمومی شهر تهران

جلسه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره انجمن خانواده ناشنوایان ایران با آقای مهندس یزدانی معاونت محترم خدمات شهری شهرداری تهران در خصوص طرح مناسب سازی و دسترسی ناشنوایان به مکان های عمومی شهر تهران