معرفی مشاور خانواده

ناشنوایان و کم شنوایان عزیز
بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم ناشنوا و کم شنوا می رسانیم
انجمن خانواده ناشنوایان ایران کلاس های مشاوره حضوری و مجازی را جهت رفع موانع و مشکلات فردی “اضطراب ، ترس و نگرانی …” رفع مشکلات زناشویی، بین فردی و فرزند پروری و همچنین مهارتهای زندگی را توسط مشاور محترم خانم زهرا ذوالفقار زاده مسلط به زبان اشاره و ارائه خدمات به اعضا دایر نموده است.
مشاوره با تعیین وقت قبلی انجام می شود.
شماره تماس هماهنگی مشاوره حضوری و مجازی ۰۲۱۶۶۹۱۹۰۷۷-۰۹۰۳۴۵۷۴۲۸۷

باتشکر
کمیته مشاوره و روانشناسی انجمن خانواده ناشنوایان ایران