• صفحه اصلی
  • >
  • دسته‌بندی نشده
  • >
  • ذات انسان و ماهیت همه انسان ها چه ناشنوا و چه شنوا یکی است و باید به تاریخچه و فرهنگ همه ملت ها احترام بگذاریم و از اتفاقات که در گذشته افتاده درس بگیریم برای پیشرفت و اتحاد جامعه ناشنوایان ایران در آینده(قسمت سوم).

ذات انسان و ماهیت همه انسان ها چه ناشنوا و چه شنوا یکی است و باید به تاریخچه و فرهنگ همه ملت ها احترام بگذاریم و از اتفاقات که در گذشته افتاده درس بگیریم برای پیشرفت و اتحاد جامعه ناشنوایان ایران در آینده(قسمت سوم).