• صفحه اصلی
  • >
  • دسته‌بندی نشده
  • >
  • امروز ۲۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۹ اولین مجمع شبکه ملی تشکل های مردم نهاد معلولان شنوایی ایران با مشارکت ۶۴ مؤسسه فعال در حوزه ناشنوایان در سراسر کشور برگزار شد که افراد منتخب برای هیئت مدیره و بازرس به قرار ذیل میباشد

امروز ۲۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۹ اولین مجمع شبکه ملی تشکل های مردم نهاد معلولان شنوایی ایران با مشارکت ۶۴ مؤسسه فعال در حوزه ناشنوایان در سراسر کشور برگزار شد که افراد منتخب برای هیئت مدیره و بازرس به قرار ذیل میباشد