• صفحه اصلی
  • >
  • دسته‌بندی نشده
  • >
  • جلسه هم اندیشی اعضای هیئت مدیره انجمن خانواده ناشنوایان ایران و شبکه ملی سازمان های مردم نهاد ناشنوایان ایران در دفتر شبکه ملی در خصوص ادامه همکاری براساس توافقنامه قبلی مبنی بر روند همکاری متقابل و برنامه ریزی های آینده

جلسه هم اندیشی اعضای هیئت مدیره انجمن خانواده ناشنوایان ایران و شبکه ملی سازمان های مردم نهاد ناشنوایان ایران در دفتر شبکه ملی در خصوص ادامه همکاری براساس توافقنامه قبلی مبنی بر روند همکاری متقابل و برنامه ریزی های آینده