• صفحه اصلی
  • >
  • اجتماعی
  • >
  • نخستین کارگاه ویژه ظرفیت افزایی سمن های ناشنوایان با رویکرد «حمایت یابی» برگزار می شود

نخستین کارگاه ویژه ظرفیت افزایی سمن های ناشنوایان با رویکرد «حمایت یابی» برگزار می شود

به مناسبت نکوداشت هفته ناشنوایان دفتر امور توانبخشی روزانه و تجهیزات توانپزشکی در راستای توسعه ی ظرفیت مشارکت تشکل های غیردولتی فعال در زمینه ی ناشنوایان و کم شنوایان اقدام به برگزاری نخستین کارگاه ویژه ظرفیت افزایی سمن های ناشنوایان با رویکرد «حمایت یابی» نمود.

این رویداد به مدت ۳ روز از تاریخ پنجم مهرماه سال جاری تا هفتم مهرماه با مشارکت فعال تشکل های غیردولتی ناشنوایان درحال برگزاری است.

هدف راهبردی از برگزاری این برنامه ابتکاری وتعاملی و هم افزا خلق ظرفیت برای بستر روش تعاملی پویا و پرنشاط برای تشکل های غیردولتی و بخش دولتی به منظور ایفای نقش موثر تشکل ها و خلق زبانی مشترک برای تاثیرگذاری اجتماعی مثبت برای گروه های هدف و گفتمان توسعه گراست.

در این برنامه با کاربست نوین ترین الگوهای حمایت یابی فضای جذاب و پرنشاط و پویا برای اقدامات همگرای نهادها و سمن ها خلق گردیده است که همزمان تسهیلگری دوره با همکاری مترجمان زبان اشاره به روشی بدیع برای نخستین بار رقم خورده است.

این برنامه یادگیرنده محور برآن است ارزش ها و اصول و دیدمان توسعه گرا با رویکرد مدل های حمایت طلبی را برای کلیه ی گروه های هدف و ذینفعان الگوسازی و نهادینه نماید.