کارگاه تولیدی حمایتی ناشنوایان

 

به اطلاع اعضای محترم ناشنوایان عزیز می رسانیم
جهت سفارش بسته های خود با شماره ۰۹۱۴۵۵۸۱۱۰۷ به صورت تصویری ارتباط برقرار کرده و بعد از هماهنگی و سفارش خود مبلغ را به شماره کارت
۵۰۴۷
۰۶۱۰
۵۵۹۴
۵۱۵۴
بانک شهر به نام مهدی چناقلو “رئیس هیئت مدیره انجمن خانواده ناشنوایان استان آذربایجان غربی و مدیریت کارگاه تولیدی ناشنوایان” واریز نمایید.