کلیپ شب یلدا مبارک

بیا تا در بلندترین فرصت شبانه از هزار رنگی پاییز به یکرنگی زمستان برسیم

شب یلدا مبارک

روز پرستار هم به همه پرستاران زحمت‌کش و کادر درمان تبریک می‌گوییم

 امیدواریم با این کار توانسته باشیم ذره‌ای از زحمات شما عزیزان و مهربانان را جبران کنیم