باعرض تسلیت به سرکار فاطمه آرنر

“تسليت قطره ايست در برابر غم دريا گونه ي شما”
(انالله و انااليه راجعون)

سرکار خانم فاطمه آرنر
مدیر عامل محترم انجمن ناشنوایان استان آذربایجان غربی

درگذشت پدر گراميتان را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده، برايشان از درگاه خداوند متعال مغفرت، براي شما و ساير بازماندگان صبر جميل خواستاريم.

از طرف هيئت امنا و هيئت مدیره انجمن خانواده ناشنوايان ايران