بازگشایی سالن اجتماعات باغچه بان

انجمن خانواده ناشنوایان ایران از ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ با رعایت پروتکل های بهداشتی و ارائه کارت واکسیناسیون پذیرای شما عزیزان و همراهان ناشنوا و کم شنوا در سالن اجتماعات باغچه بان همچون روال گذشته می باشد.