“برگزار مسابقات سرگرمی بانوان به مناسبت ایام دهه فجر”