• صفحه اصلی
  • >
  • گالری
  • >
  • رونمایی آزمایشی خدمات ارتباط با مشتریان، ویژه ناشنوایان در محل شرکت ایرانسل در تاریخ ۹ مهرماه ۱۳۹۹

رونمایی آزمایشی خدمات ارتباط با مشتریان، ویژه ناشنوایان در محل شرکت ایرانسل در تاریخ ۹ مهرماه ۱۳۹۹