درباره ما

بسمه تعالى

درباره با ما

انجمن خانواده ناشنوايان ايران، يكي از بزرگترين مؤسسات ناشنوايان در ايران مى باشد و در راستاى  خدمت رسانى به قشر ناشنوا، فعاليتهاى متعددى دارد كه جهت آشنايى شما عزيزان، مختصرى از فعاليتهاى آن بصورت ذيل ذكر مينمايد:

الف) چارت تشكيلات انجمن خانواده ناشنوايان ايران (شعبه مركزى):

۱)مجمع عمومى (شعبه مركزى):

مجمع عمومى متشكل از كليه اعضاى پيوسته انجمن مى باشد كه با اتمام مهلت قانونى جهت فعاليتهاى اين انجمن، با درخواست هيئت مديره از اعضاى انجمن جهت برگزارى انتخابات دعوت بعمل مى آيد كه در انتخاب اعضاى اصلح شركت نمايند.

۲) هيئت مديره:

اعضاى هيئت مديره با برگزارى انتخابات و مجمع عمومى به روي كار مى آيند كه وظيفه ايشان ارائه خدمات افتخارى به اعضاى انجمن بوده كه خدمات مذكور طبق اساسنامه انجمن و همگى زير نظر رئيس هيئت مديره انجام مى شود.

۳)بازرسان:

به تصريح اساسنامه اين انجمن، بازرسان توسط مجمع عمومى انتخاب و بمدت يكسال فعاليت دارند، وظيفه اصلى آنها نظارت مستمر بر امور محوله هيئت مديره و امور انجمن بوده و گزارشى از فعاليت هاى هيئت مديره را در مجمع عمومى به اطلاع اعضاى انجمن مى رسانند.

۴)استانها:

انجمن خانواده ناشنوايان ايران (شعبه مركزى) بعنوان نماينده جهت تاَسيس شعبات در استانها، هيأتى را جهت برگزارى مجمع عمومي و انتخابات به استانهاى مذكور اعزام مى نمايد و پس از تشكيل شعبه اى استانى، شعبه مركزى بر چگونگى فعاليتهاى آن شعبه نظارت كامل دارد.

۵)شهرستانها:

انجمن خانواده ناشنوايان ايران شعبه اى شهرستان ها مى توانند جهت تشكيل انجمن شهرستانى ازشعبات مركزى و استانى كمك بخواهند و نيز شعبه اى استانها موظف هستند كه با همكارى انجمن شعبه مركزى راساً به تشكيل انجمن شعبه اى شهرستانى اقدامات لازم را بعمل آورند.

۶)امور روابط بين الملل:

همانطور كه مى دانيد امروزه با تحول عظيمى كه در صنعت و علم و دانش ايجاد شده است،ديگر فاصله ميان كشورها مفهومى ندارد.

اينك كشورها با وسايل روز دنيا همچون ماهواره و اينترنت به تبادل اطلاعات پرداخته و با يكديگر در ارتباط هستند.

امروزه به علت فنآورى پيشرفته، امور بين الملل بخشى از سازمانها، وزارت ها و ادارات مدرن مى باشد.

مفتخر هستيم اعلام كنيم كه انجمن خانواده ناشنوايان ايران بعد از ۳۶ سال افتخار خدمت به ناشنوايان به عضويت فدراسيون جهاني ناشنوايان نائل شده است.

انجمن خانواده ناشنوايان ايران از طريق ايميل و مكاتبات اينترنتى خود ارتباط خويش را با فدراسيون فوق از اواخر سال ۲۰۰۷ برقرار نمود و در آخرين ماه ميلادى سال۲۰۰۸  اخبار و عكس هاى انجمن خانواده ناشنوايان ايران پيرامون اخبار ويژه هفته جهانى ناشنوايان ۲۰۰۸ كه توسط انجمن فوق در تهران برگزار گرديد پس از تلاشهاى مكرر، پى درپى و كسب موافقت رياست فدراسيون توسط خبرنامه ويژه هرماه از طريق فدراسيون جهانى ناشنوايان منتشر گرديد.

اين افتخار بزرگى است براى ناشنوايان ايرانى كه در آخرين خبرنامه ويژه ۲۰۰۸ ماه دسامبر، بخشى از خبرنامه به عكس هاى انجمن خانواده ناشنوايان ايران به نمايندگى از جامعه ناشنوايان ايران اختصاص داده شده است.

فدراسيون محترم جهانى ناشنوايان از همكاريهاى انجمن خانواده ناشنوايان ايران ابراز خرسندى نموده و اميدوار است كه در آينده و در سال ۲۰۰۹ همكاريهاى انجمن و فدراسيون افزايش يابد.

۷)مديريت روابط عمومى:

يكي از مهمترين و حساسترين كارهاى انجمن امور روابط عمومى ميباشد كه برنامه هاى ساليانه اين انجمن توسط آن تهيه و تنظيم مى گرددو جهت اجرا به هيئت مديره ارائه شده و در صورت تصويب هيئت مديره آن را به مرحله اجرا مى گذارند.

مدير روابط عمومى يكى از اعضاى اصلى هيئت مديره اين انجمن مى باشد و بر كليه برنامه هاى ساليانه انجمن نظارت كامل دارد.

۸)مسئول پذيرش:

يكى از وظايف مسئول پذيرش، جمع آورى و بايگانى كردن است،افراد ناشنوا جهت استفاده از امكانات انجمن مذكور، بايد به عضويت انجمن درآيند و با تكميل مدارك توسط مسئول پذيرش متقابلاً از خدمات انجمن به نحوى مطلوب استفاده نمايند.

۹)منشى شنوا (پاسخگويى به مراجعات و ارتباط تلفنى):

از آنجائيكه كل اعضاى هيئت مديره انجمن، ناشنوا هستند لذا جهت ايجاد ارتباط با محيط خارج از انجمن، منشى شنوا به كار گمارده شده تا ضمن حفظ ارتباطات با مراكز، سازمانها و NGO هاى مختلف، گزارشات و اصله را به هيئت مديره ارجاع تا آنها نيز در جريان كامل امور قرار گيرند و نيز هيئت مديره موظف هستند بر كارهاى او نظارت كامل نمايند.

ب) چارت تشكيلات كميته هاى مختلف زير نظر انجمن خانواده ناشنوايان ايران:

۱)كميته جوانان:

از آنجائيكه جوانان اكثريت قشر ناشنوايان را تشكيل مى دهند، لذا انجمن بر آن شد تا با تشكيل كميته جوانان و تحت پوشش قرار دادن جوانان ناشنوا از خدمات ويژه انجمن همچون كلاسهاى آموزشى، فرهنگى، هنرى، جشنواره، نشريه آواى نگاه و … انجام وظيفه نموده و اين امر مهم را در الويت برنامه هاى خويش قراردهند.

به جرأت مى توان گفت كه كميته جوانان يكى از فعال ترين كميته هاى اين انجمن مى باشد و با همكارى هيئت مديره به ارائه خدمات مختلفى به عزيزان ناشنوا مى پردازند.

۲)كميته خدمات رابطى:

توجه به قشر ناشنوايان نقش مهمى در جامعه بلاخص جامعه اسلامى ما دارد، لذا بايد بر حمايت از ايشان توجه نشان داد.از آنجائى كه كمبود رابط به عنوان  اساسى ترين مشكل ناشنوايان مطرح است توجه به اهميت و نقش رابط براى برقرارى ارتباط مناسب ميان ناشنوايان و محيط پيرامون او جهت تفهيم مسائل و ايجاد فرصت هاى مناسب و حفظ حقوق آنان ضرورى به نظر مى رسد.هدف از اجراى اين طرح، آموزش زبان اشاره به افرادى است كه بتوانند با ايجاد ارتباط بين افراد ناشنوا و شنوا در زمينه هاى علمى، فرهنگى، رفاهى و مشاوره اى، نياز عزيزان را مرتفع سازند.

۳)كميته نشريه آواى نگاه:

اعضاى كميته فوق متشكل از جوانان ناشنوا و كم شنوايى است كه داوطلبانه و به صورت افتخارى و با همكارى يكديگر مطالب ويژه ناشنوايان و معلولان را از منابع مختلف روز گردآورى نموده و سپس بعد از تكميل امورى چون تنظيم،صفحه آرائى و چاپ در اختيار همنوعان عزيز خود جهت افزايش سطح اطلاعات و معلومات قرار مى گيرد.

۴)كميته وب سايت:

امروزه با توجه به مدرنيته بودن زندگى و فنآورى پيشرفته روز، وب سايت جزو يكى از منابع اطلاع رسانى قرار گرفته است.

شما مى توانيد از طريق وب سايت به اطلاعات مورد نظر درباره يك موضوع، شركت سازمان،انجمن و…دست يابيد.

وب سايت ويژه انجمن كمكى است به افرادى كه به دليل دورى راه يا كمبود وقت نمى توانند مستقيماً از انجمن ديدن كرده و يا در جريان فعاليتها و اطلاعات آن قرار گيرند.

شما مى توانيد هر زمان از اطلاعات، اخبار و مطالب ويژه ناشنوايان به صورتUpdate)  روز از طريق وب سايت انجمن مشاهده فرمائيد و يا انتقادات و پيشنهادات سازنده خود را از طريق ايميل مربوطه به گوش مسئولان انجمن رسانيد.

۵)كميته هنرى:

همانطور كه مى دانيد هنر در ميان ايرانيان داراى تاريخچه و پيشينه اى بس طولانى است و حتماً شنيده ايد كه از قديم گفته اند : (هنر نزد ايرانيان است و بس).

ناشنوايان نيز در اين مورد نه تنها از همنوعان خود فاصله نگرفته اند، چه بسا در بسيارى از زمينه هاى فرهنگى نيز پيشى گرفته اند.

ناشنوايان به علت موانع شنوايى خود شايد در بعضى زمينه هاى علمى از تبحر كافى برخوردار نباشند اما در زمينه هاى هنرى از استعداد بالايى برخوردارند.

لذا انجمن نيز از اين فرصت استفاده نموده و با تشكيل كميته هنرى متشكل از گروه سرود، تئاتر، فيلمبردارى و عكسبردارى سعى در شكوفايى استعدادهاى نهفته ناشنوايان نموده است كه اعضاى اين كميته در مراسم هاى مختلف نيز به يارى انجمن شتافته و در توان خود به برگزارى هر چه بهتر برنامه ها كمك مى كنند.

۶)كميته خدمات و توانبخشى:

انجمن خانواده ناشنوايان با وجود امكانات مالى كم سعى نموده است به عنوان مركز شناخته شده براى ناشنوايان در حد توان خود و باكمك هاى مالى كه از بيرون تهيه مى شود، خدمات توانبخشى ويژه ناشنوايان را ارائه نمايد.

ارائه سمعك به آن دسته از عزيزانى كه استطاعت مالى جهت خريد سمعك نداشته و همچنين برگزارى كلاسهاى گفتاردرمانى جهت بهبود گفتار ناشنوايان از جمله خدمات توانبخشى ارائه شده در اين مركز مى باشد.

۷)كميته آموزش:

آموزش جزء يكى از چالشهاى امروزى اماكن عمومى در كشورهاى مختلف است.

ناشنوايان به علت مشكلات شنوايى نمى توانند همچون همنوعان خود از مزاياى آموزش عمومى كه در سطح كشور رايج است، بهره مند شوند.

لذا انجمن با برگزارى كلاسهاى آموزشى مختلف اين كمبود را مرتفع سازد از جمله:كلاسهاى آموزشى براى افراد بازمانده از تحصيل به دلايل مختلف، كلاسهاى سوادآموزى ، آموزش كامپيوتر از مبتدى تا پيشرفته، آموزش زبان انگليسى، و همچنين كلاس آموزش زبان اشاره براى افراد شنوا جهت تربيت رابط كه در مبحث كميته رابطين به آن اشاره شده است.

۸)كميته مشاوره و حقوقى:

در سورة شورى، آيه ۳۸ آمده است ( وامرهم شورى بينهم) با توجه به آيه فوق مى توان به اهميت مشاوره و مشورت در زندگى از ديدگاه قرآن و خداوند پى برد.

اگر به داستان ها مراجعه كنيد، متوجه مى شويد در موقعيت هاى كه مشورت صورت گرفته، پيروزى آن ها نيز محقق شده است.

انجمن نيز با توجه به مشكل شنوايى عزيزان ناشنوا و با بهره گيرى از مشاورين مجرب، كميته مشاوره را تشكيل داده تا ناشنوايان به راحتى و با زبان خود به مشاوره مى پردازند.

۹)كميته امورخيريه و مذهبى:

از آنجائيكه ما در كشورى اسلامى زندگى مى كنيم و از طرفى ديگر به علت موانع و مشكلات  شنوائى، ناشنوايان با مسائل مذهبى و اصول دينى آشنائى كامل ندارند.

لذا انجمن بر آن شد تا با تاَسيس كميته امور دينى و مذهبى، ناشنوايان را بهتر با مسائل  دينى خويش آشنا سازد.

لذا وظيفه اين كميته، برگزارى مراسم هاى ويژه مذهبى از قبيل اعياد،شهادت و… كه جهت آشنائى ناشنوايان با رسم و رسوم آيينى مى باشد.

وظيفه كميته امور خيريه، يارى رساندن به خانواده هاى نيازمند و محروم مى باشد كه از لحاظ امرار معاش و ساير هزينه ها با مشكلات جدى مواجه هستند.

لذا اين كميته كمكهاى نقدى و غير نقدى را از افراد خير دريافت و در اختيار آنان قرار مى دهد و تا حدودى نيازهاى آنان را مرتفع مى سازد.

ضمن اينكه انجمن داراى هيئت مذهبى مى باشد و با همكارى ناشنوايان در امورمذهبى فعاليت مى كنند.

۱۰)كميته بانوان:

بانوان در هر مملكت از جايگاه و منزلت خاصى برخوردارند.

هدايت يك خانواده و زندگى بيشتربر عهده زن مى باشد، لذا انجمن نيز با تشكيل كميته بانوان سعى نموده است كه بانوان ناشنوا را به نحو احسن با مسائل ويژه آشنا سازد.

ضمن اينكه برنامه هاى ويژه كميته بانوان در همسو با كميته امور خيريه و مذهبى فعاليت مى نمايد.

از جمله برنامه هاى ويژه بانوان به قرار ذيل است:

۱-آموزش قرآن از الفبا الى ترتيل (از مبتدى تا پيشرفته).

۲-تفسير قرآن همراه با قصه هاى قرآنى (ذكر داستان پيامبران و امامان).

۳-آموزش روانشناسى.

۴-آموزش احكام.

۵-تنظيم خانواده و بهداشت.

۱۱)كميته بزرگسالان:

برنامه ها و اهداف كميته بزرگسالان همچون كميته جوانان مى باشد با اين تفاوت كه اين برنامه ها ويژه و مختص بزرگسالان مى باشد.

از جمله:

۱-برگزارى اردوى تفريحى ويژه بزرگسالان و سالمندان.

۲-ارائه اطلاعات و كمك به سالمندان ناشنواجهت دريافت خدمات ويژه سالمندان از جمله كارت منزلت و غيره .

۳-برگزارى مسابقات ويژه سالمندان از جمله شطرنج و فوتسال و غيره و…

۴-كمك به مشكلات زندگى زوجين از طريق مشاوره خانوادگى.

۱۲)كميته سلامت و پزشكى:

همانطور كه مى دانيد سلامتى بزرگترين نعمتى است كه خداوند به ما عطا فرموده است.آدمى وقتى بيمار مى شود، قدر سلامتى خود را مى يابد.

لذا از قديم الايام تأكيد زيادى برروى سلامتى و راههاى پيشگيرى از بيمارى و ارائه اطلاعات پيرامون نكات علمى، بهداشتى صورت گرفته است.

انجمن نيز با توجه به اين امر مهم و جهت افزايش سطح معلومات ناشنوايان در زمينه سلامت و بهداشت، كميته سلامت را تأسيس نموده كه متشكل از:

برنامه هاى آموزش پيشگيرى از ناشنوايى، ژنتيك و مشاوره مربوطه، تغذيه ،اعتياد و عوارض آن و غيره.

(پايان)